En ström från den rena källan. Radio Worship Scandinavia vill förmedla en ton från himmelen. Vi vill upphöja och ära Kungarnas Kung och Herrarnas Herre. Vi ser hur Guds rike blir synligt i Skandinavien genom att vi brukar de gåvor och utför det uppdrag vi fått av Honom. Vi önskar att Du som lyssnare upplever att Radio Worship Scandinavia kan hjälpa dig att komma till den rena vattenkällan och få dricka av livets vatten och betjänas av Herren själv. Vi ber för Dig som lyssnar och vi är tacksamma för Dina förböner. Tycker du att Radio Worship Scandinavia behövs? – Swisha ett frivilligt belopp 123 089 88 41 – Vi skickar en cd utan kostnad!

RADIO WORSHIP SCANDINAVIA

Du som gillar RWS – SWISHA 123 089 88 41